Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2014

Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viawordshurt wordshurt
Chciałabym żeby ktoś się o mnie starał. Żeby doceniał mnie, szanował, przytulał, mówił milion razy dziennie, że kocha, że ślicznie wyglądam, że tęskni.
— chciałabym kochać z wzajemnością.
Reposted fromtroubles troubles viawordshurt wordshurt
3955 1ab2
cześć jutro  
Reposted fromzenibyja zenibyja viakeepcreepy keepcreepy
Chciałabym Cię jutro zobaczyć. Nawet jeśli trwałoby to tylko sekundę.
— (via dancing-with-butterfly)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakeepcreepy keepcreepy
2819 e333
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viawordshurt wordshurt
i przyszła myśl, że skoro przez tyle lat nikt się we mnie nie zakochał, to może nigdy się to nie zdarzy...
Reposted fromnotenough notenough viawordshurt wordshurt
7062 1ca8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viawordshurt wordshurt
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viawerterowska werterowska
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viawerterowska werterowska
Hańbą jest co innego mówić a co innego czuć.
— kartka z kalendarza
Reposted fromtereseek tereseek viawerterowska werterowska
Imagine waking up to this, every morning, for the rest of your life. 

Perfect, right?

from: tumblr

Reposted fromshakeme shakeme vianiemaproblemu niemaproblemu
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromkonwalia konwalia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
5335 9f7a
Reposted frompannax pannax viakeepcreepy keepcreepy

February 23 2014

4516 3fd8 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viafuckyou fuckyou
6963 db46
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev vianurek93 nurek93
3831 e01b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl